ตื่นมาคุย ผู้ชนะสิบทิศ “ทุ่มทุนสร้างกว่า 80 ล้านบาท”

ตื่นมาคุย ผู้ชนะสิบทิศ “ทุ่มทุนสร้างกว่า 80 ล้านบาท”

ตื่นมาคุย ผู้ชนะสิบทิศ 
“ทุ่มทุนสร้างกว่า 80 ล้านบาท” 8/11/2013