ช็อค! “คุณแมงมุม” ปล่อยโฮเดินออกจากวงสัมภาษณ์หลังถูกถามเรื่อง “จีน่า ญีน่า”

ช็อค! “คุณแมงมุม” ปล่อยโฮเดินออกจากวงสัมภาษณ์หลังถูกถามเรื่อง “จีน่า ญีน่า”

ช็อค! “คุณแมงมุม” ปล่อยโฮเดินออกจากวงสัมภาษณ์หลังถูกถามเรื่อง “จีน่า ญีน่า”