"กรรณ" ควง "จีน่า" จัดกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย กับ รัตนาวดี"

"กรรณ" ควง "จีน่า" จัดกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย กับ รัตนาวดี"

"กรรณ" ควง "จีน่า" จัดกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย กับ รัตนาวดี"

 

https://youtu.be/3gBoJnrc4Pc