กำกับการแสดง

จิระว อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

 ที่ปรึกษา

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

คมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์

 

อำนวยการผลิต

องอาจ สิงห์ลำพอง

 

ควบคุมการผลิต

วรรณภรณ์ ศุภสกุลดำรงค์

  

ดูแลการผลิต

ม.ร.ว.ศรีคำรุ้งยุคล  รัตตกุล

เกรียงไกรหาญนันทวิวัฒน์

  

ดำเนินงานสร้าง

ธัญญธร เกตุเลขา

 

ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง

พุฒิพงศ์ สายศรีแก้ว

อาทติย์พยอมยงค์

 

 

 

ผู้จัดการกองถ่าย

ธัญภา เอื่ยมละออ

  

ธุรกิจกองถ่าย

เนติมา โพธิ์เงิน 

  

ช่างทำผม

สมพร พันทา

วิทวัส ฤทธิ์ซีลอง

 

  

แต่งหน้า

พิชชานนท์  รัตนกมลกานต์

ณัฐการไทยแท้

 

 

    ควบคุมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ปราชญา แต้ช้าง

ภรณี ประภาพัฒนา

ณัฐวุฒิ เมธากุลดิลก 

  

ออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สุกัญญา มะเรื่องประดิษฐ์

 

ศิลปกรรม-ของประกอบฉาก

บริษัท มันส์หมู 

ภัทรภาราดา จันทร์พันธ์ุ

เฉลิมพล สตังค์

ณัฐวุฒิ ดุลยากรณ์

สุนทร เทียบประสาท

 

ผู้กำกับศิลปกรรม

อัคร จันทรา

  

ฝึกสอนการรำ

พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ

 

 

ฝึกสอนการแสดง

จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

อรวรินธร์นิยมสัตย์

 

 ควบคุมความต่อเนื่อง

ฐานิศรา ปิยะทัพภ์

  

กราฟฟิค

กัมปนาท จำปีทอง 

  

ตัดต่อ

 

  

ไตเติ้ล/โปรโมท

 

  

ช่างภาพพิเศษ

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

พลอยพิชชา พิภพวรไชย

ชุติมันต์ สุขกมล

วรพงศ์ จารุรัตนา

  

ช่างภาพ

ชาญศักดิ์ ไขคำภา, พิมน บรรลือทรัพย์, สมบูรณ์ สมสร้าง

วิรัตน์ ศรีเมือง, เฉลิมศักดิ์ สินลา, วรายุ บำรุงอินทร์

  

บันทึกเทป

NON PRODUCTION Co.,LTD

  

อุปกรณ์ไฟ

HANDY GEAR

 

กำกับแสง

วิทยา  คัดทนะ

 

 

กำกับภาพ

บุญหลาย บุญเพื่อน

  

ลำดับเสียง

 

 

  

ดนตรีประกอบ

คณิศรสตูดิโอ

 

นักแสดงสมทบ

Mr.Shogo Tanikawa

พัชรพงษ์ วัฒนะกมสิทธิ์ 

ด.ญ.สมัชญา สิริคันฉาย

ด.ญ.ณปภัช วรพฤทธานนท์ 

ด.ช.วรรณภูมิ ทรงสุภาพ

เจริญศรี ธรรมขันธ์

กิติโชค ปิ่นเกตุ 

ณัฐพงศ์ เศษฐเดช

ธนภัทรสี งามรัตน์

อมรเทพ ริมดุสิต

เสาวนีย์ บุ้งทอง

พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง

 

 

นักแสดงรับเชิญ

สมภพ  เบญจาทิกุล  / เจ้าคุณสุริยัน

เอก  ธนากร  / เจ้าคุณเทศา (หนุ่ม)

พงศภัค  อุบล / เถ้าแก่ทง

จิรศักดิ์ ธนวรพงศ์ / หัวหน้าเสรีไทย 

 

 

  รายชื่อนักแสดง และรับบทเป็น

สาวิกา ไชยเดช  / ดวงใจ,หทัยทิพย์

พันโท วันชนะ สวัสดี / ร้อยเอกกฤษดา

ภาณุ สุวรรณโณ  / หมอเมตตา

จิระ  ด่านบวรเกียรติ / พันเอกโตชิโร่ วาคานาเบ้

พิมลรัตน์ พิศลยบุตร  / เสาวรส 

สุเชาว์ พงษ์วิไล   / กำนันปาน  

นฤมล พงษ์สุภาพ / แก้ว

วาทินี เข็มเพชร / บัวแก้ว

ธนิศา ปัญญาภู / สายคำ

กีรติ เทพธัญญ์ / หนานอุย

พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ / ทิดอ่วม

ปริณดา พินิจชนะ / เมียทิดอ่วม

เฉลิมพล บุญรอด / ก่ำ

วัลลภ แสงจ้อย / ม้ง

ณภัทร ชุ่มจิตตรี / เต่า

นาท ภูวนัย / พระยาดำรง (เจ้าคุณเทศา)

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี / สมร

น.ท.จงเจต วัชรานันท์ / แสงธรรม

จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ / พนม

ปกฉัตร เทียมชัย / ปิ่นแก้ว

ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์ / สุวัฒน์

ปิยา พงศ์กุลภา / มณี 

ฉันทนา กิติยพันธ์ / ยายประคอง

ราตรี วิทวัส / ข้อย

นิรุติ สาวสุดชาติ / เดช

นิตยา คชหิรัญ / แม่หมอเมตา

รตวรรณ ออมไธสง / อ้อย

ราชวัต ขลิบเงิน / หมอฮารุ

วิศว ทัพพะรังสี / เดโกะ

ร้อยเอก ณยศ เสาว์ทองหยุ่น / สหายมีนา

อนุพงศ์ มีลอด / สหายเจน่า

Mr" Patrick Manggunio / สหายวาดิม,วิทยา

อริสรา บัวปรางค์ / นาตยา

วราภัทร์ เพชรสถิตย์ / ร้อยดำรวจโท นิทัศน์

ธนฉัตร ตุลยฉัตร / ทอม

กานต์ธิดา ชาง / ต้อม

สวรินทร์ แยพ / จัสมิน

ชนินทร จิตปรีดา / ปุ๊

ธนภัทร สีงามรัตน์ / เสี่ยหยง

นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์ / พิธี

ชมมารค ธ เชียงทอง / ละมัย

บุญศรี ยินดี / ยายเหม็น

ด.ช.วสุธร พันธุ์พาณิชย์ / กฤษดา (เด็ก)

ด.ญ.พลอย ศรนรินทร์ / ดวงใจ (เด็ก)

ด.ช.ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร / แสงธรรม (เด็ก)

ด.ญ.ปทิตตา ภาณุตระกูล / ปิ่นแก้ว (เด็ก)

ด.ญ.ครองขวัญ มงคล / สายคำ (เด็ก)

ด.ช.กฤตไน เลาหปราสาท / หนานอุย (เด็ก)

ด.ช.สหรัฐ เทียมปาน / เต่า (เด็ก)