พันโทวันชนะ สวัสดี

รับบท ร้อยเอกกฤษดา ดำรงธรรม

สาวิกา ไชยเดช 

รับบท ดวงใจ/หทัยทิพย์

จิระ ด่านบวรเกียรติ

รับบท โตชิโร่

ภาณุ สวรรณโณ

รับบท หมอเมตตา

วราภัทร์ เพขรสถิตย์

รับบท ร.ต.ท.นิทัศน์

อริสรา บัวปรางค์

รับบท นาตยา

พิมลรัตน์ พิศลยบุตร

รับบท เสาวรส

สุเชาว์ พงษ์วิไล 

รับบท กำนันปาน

กีรติ เทพธัญญ์ 

รับบท หนานอุย 

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 

รับบท สมร

ปกฉัตร เทียมชัย 

รับบท ปิ่นแก้ว

ปิยา พงศ์กุลภา 

รับบท มณี